Hőtermelők felülvizsgálata

boilerA hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálatát a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján kell elvégeztetetni. A rendelet az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 5-8. pontjainak, valamint a 8-10. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

Az üzembe helyezéstől számított négyévente kell felülvizsgálni

a) a 20–100 kW effektív névleges teljesítménnyel üzemelő nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó,

b) a 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb gáztüzelésű

hőtermelő berendezéseket.

(2) Az üzembe helyezéstől számított kétévente kell felülvizsgálni a 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó hőtermelő berendezéseket.

(3) A 15 évesnél régebbi és 20 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb hőtermelő berendezéssel üzemelő fűtési rendszereket energetikai szempontból egyszer kell felülvizsgálni. A rendelet hatálybalépésekor 15 éves vagy annál régebbi hőtermelő berendezéssel üzemelő fűtési rendszerek 4. § (3) bekezdés szerinti egyszeri felülvizsgálatát 2011. január 1-jéig kell elvégezni.

A meglévő hőtermelő berendezések első energetikai felülvizsgálatát –  2013. január 1-jéig kell elvégezni.

A 2007. január 1-je után üzembe helyezett hőtermelő berendezések első energetikai felülvizsgálatát 2015. január 1-jéig kell elvégezni.

A felülvizsgálatot előíró 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet

A felülvizsgálat díja:

40 kW alatt 35eFt
40-140kW között 50eFt
140-300 kW között  80eFt
300-500 kW között 100eFt
500-2000 kW között 120eFt
2MW-10MW között 150eFt
10MW felett 190eFt