Save energy for tomorrow

HOME Energetikai tanúsítás Automatizálás Kazánház távfelügyelet Kapcsolat

Épületenergetikai tanúsítvány

A tanusítványra épület használatba vételekor, vásárlásakor, bérbeadásokor, valamint pályázatok során van szükség. Az építési engedélyhez is egy teljesen megegyező számítás elkészítésére van szükség, mely az építkezés végén alapját képezhezti a használatba vételi eljáráshoz szükséges tanúsítványnak. A használatba vételi eljáráskor nem a tervezéskor, hanem a használatba vételi eljárás megkezdésének időpontjában érvényes követelményértékeknek kel megfelelni! Egyszerűsített eljárás esetén is be kell tartani a rendeletben megfogalmazott épületenergetikai követelmény értékeket, ebben az esetben viszont tanúsítványra nincs szükség.


Mit lehet megtudni a tanúsítványból?

A számításból megtudhatjuk, hogy az egyes épületet határoló falak, ablakok, födémek, padozatok milyen hőtechnikai tulajdonságokkal bírnak, mekkora veszteségért felelősek. A szerkezetek megfelelnek-e az érvényben lévő követelmény értékeknek. Megtudhatjuk hogy mennyi energiát használunk fel a fűtésre, használati melegvíz készítésre, továbbá, hogy a gépészeti rendszereink milyen hatékonysággal működnek, milyen energia hordozóból mennyi fogy egy év alatt és az mennyibe kerül. Mennyi a primer energia egyenérték és mennyi a széndioxid keletkezik az épület üzemeltetéséből adódóan egy év alatt. Megtudhatjuk, hogy nyáron az épület mennyire melegszik fel, szükséges-e valamilyen hővédelem, vagy hűtés. Ezen kívül még sok érdekes dolgot megtudhatunk, pl. hogy mennyi napsugárzást és megújuló energiát használunk. A tanúsítvány részeként bemutatott javaslattal milyen előrelépés várható. A tanúsítvány egyben összehasonlítja az épületeket és a követelmény értéket alapul véve egy mérőszámmal és betüjellel is értékeli. A tanusítványban szereplő számítás nélkülözhetetlen az esetleges megtakarításokkal kapcsolatos tervezéshez. Az egyes módosítások hatása azonnal láthatóvá válik. pl. hőszigetelés növelése konkrétan mennyi megtakarítást hoz.


Jogszabályi háttér

A vonatkozó EU rendelet megalkotói a környezetünk jövőjét és biztonságát tartották szem előtt akkor, amikor az igen súlyos következményekkel járó kötelezettségeket előírták. Az Európai Parlament és a Tanács minden tagországra kötelező 2002/91/EK direktívát léptetett hatályba melynek célja a fenntartható fejlődés biztosítása:

• Az új épületek energiafogyasztását az ésszerűség határain belül korlátozni kell.

• Az energiafogyasztást primer energiában kell kifejezni, értékének meghatározása során az épület rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi rendszert (fűtés, hűtés, szellőzés, világítás, melegvízellátás) figyelembe kell venni.

• Valamennyi új épületet használatbavételekor, valamennyi meglévő épület tulajdonjogának megváltozásakor energetikai minőségtanúsítvánnyal kell ellátni (ET), melynek érvényességi időtartama 10 év.

Hazai szabályozás:

• Már 2006-ban hatályba lépett a 7/2006 TNM rendelet, amely az új épületek energetikai követelményeit írja elő. Azóta az épületek e követelmények alapján épülnek. A rendelet többszintű követelményrendszer teljesítését irja elő:

• Első feltétel: az egyes határoló és nyilászáró szerkezetek a rétegtervi hőátbocsátási tényezője U (W/m2,K) nem lehet nagyobb a rendelet által a szerkezetre előírt értéknél

• Második feltétel: az épület fajlagos hőveszteségtényezője q (W/m3,K) nem lehet nagyobb,mint a rendelet által az épület geometriájától függő előírt függvényértéknél

• Harmadik feltétel: az összesített energetikai jellemző értéke Ep (kWh/m2,a) nem lehet nagyobb, mint a rendelet által az épület rendeltetésétől függő előírt függvényértéknél

A 2002/91/EK Európai Uniós direktíva alapján kibocsátott 176/2008 Kormány rendelet szerint bevezetésre került tanúsítási rendszer célja, hogy az ET (energetikai tanúsítvány) informatív szerepe révén javítsa az épületállomány energiahatékonyságát, segítse a tulajdonosokat ingatlanjuk energetikai korszerűsítésében, ezáltal hozzájáruljon a háztartások energiaköltségeinek csökkentéséhez. További célja, hogy érdeklődést keltsen a jobb energetikai paraméterekkel rendelkező lakások iránt, növelje a lakosság érdeklődését az energiahatékonysági szolgáltatások, termékek, illetve a megújuló energiák felhasználása iránt, ezáltal élénkítse a piacot. A középületek esetében a tanúsítás nemcsak az üzemeltető számára nyújt hasznos ismereteket, szerepet kap az intézmények használóinak energiatudatos gondolkodásának formálásában. Ha vásárolunk egy műszaki terméket, mondjuk egy mosógépet biztos rendelkezik egy energiatakarékosságára vonatkozó minősítéssel. Miért pont az épületeink maradnának ki ebből a sorból? Az épületek élettartalma lényegesen hosszabb kb. 100 év, és ezen idő alatt tetemes mennyiségű energiát fogyasztanak összevetve bármely műszaki eszközzel. Az épületek energia fogyasztása az ország fogyasztásának 40%-át teszi ki.

Jogszabályok: 176/2008 (VI.30.) Korm.rend 7/2007 (V.24.) TNM rendelet