Save energy for tomorrow

HOME Energetikai tanúsítás Automatizálás Kazánház távfelügyelet Kapcsolat

Hőtermelők energetikai felülvizsgálata

Jogszabályi háttér

A hőtermelő berendezések energetikai felülvizsgálatát a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján kell elvégeztetetni. A rendelet az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 5-8. pontjainak, valamint a 8-10. cikkeinek való megfelelést szolgálja. Az üzembe helyezéstől számított négyévente kell felülvizsgálni a) a 20–100 kW effektív névleges teljesítménnyel üzemelő nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó, b) a 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb gáztüzelésű hőtermelő berendezéseket. (2) Az üzembe helyezéstől számított kétévente kell felülvizsgálni a 100 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb nem megújuló folyékony és nem megújuló szilárd tüzelőanyagot használó hőtermelő berendezéseket. (3) A 15 évesnél régebbi és 20 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb hőtermelő berendezéssel üzemelő fűtési rendszereket energetikai szempontból egyszer kell felülvizsgálni. A rendelet hatálybalépésekor 15 éves vagy annál régebbi hőtermelő berendezéssel üzemelő fűtési rendszerek 4. § (3) bekezdés szerinti egyszeri felülvizsgálatát 2011. január 1-jéig kell elvégezni. A meglévő hőtermelő berendezések első energetikai felülvizsgálatát – 2013. január 1-jéig kell elvégezni. A 2007. január 1-je után üzembe helyezett hőtermelő berendezések első energetikai felülvizsgálatát 2015. január 1-jéig kell elvégezni.